Výsledky hlasování:
PRO 86,3% (863/1000), PROTI 13,7% (137/1000) - nevrácené hlasovací karty.

Společenství vlastníků jednotek Kralovická 1450/1451, Plzeň schvaluje refinancování stávajícího úvěru.