Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa EU, která nově zajišťuje ochranu osobních dat občanů. Platná je od 25. 5. 2018.

Web SVJ Kralovická 41/43 zpracovává tyto údaje registrovaných uživatelů:

  •         Jméno
  •         Uživatelské jméno
  •         Heslo
  •         E-mail
  •         Cookies

Výše uvedené údaje jsou nutné pro registraci, nebo přihlášení do systému webu SVJ Kralovická 41/43. Registrace na web provádí předseda výboru SVJ. Registrace je dobrovolná a není činěna pod nátlakem na uživatele.

Provoz je mezi serverem a prohlížečem uživatele šifrován SSL certifikátem (spojení přes https). Nikdo cizí nemůže po cestě (prohlížeč-server) odposlechnout přihlašovací údaje. Šifrované spojení poznáme dle zeleného zámku v adresním řádku webového prohlížeče.

Heslo není na straně systému ukládáno v čitelné podobě (prostý text), ale v šifrované podobě v databázi. Web je hostován v profesionálním datacentru.

Web SVJ Kralovická 41/43 nikdy:

  •     nepoužívá nikde na webu žádnou telemetrii ani další scripty pro "slídění" (například služba Google analytics)
  •     nepředává nikomu třetímu osobní údaje (jméno, uživatelské jméno, heslo, E-mail...)
  •     nezasílá na zaregistrované E-maily uživatelů marketingové ani žádné jiné propagační materiály a reklamy
  •     cookies na webu neslouží k analýzám návštěvnosti ani statistickému vyhodnocení používání služeb. Informace pomocí cookies nesbírají žádní partneři z oblasti sociálních sítí.

Cookies neslouží k přizpůsobení ani zacílení inzerce na uživatele na tomto webu. Hlavním smyslem je na tomto webu zapamatování nastavení uživatele. Cookies můžete v prohlížeči zakázat (web SVJ Kralovická 41/43 bude fungovat stejně, ale může vyžadovat častější upravení Vašeho nastavení).